PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

soboty

g.10.00 – 11.00

zaczynamy 16.09.23

sala nr 1