PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I DO KONKURSÓW Z ANGIELSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO

Ze względu na Święto Trzech Króli oraz ferie zimowe 13.01.2023 – 29.01.2023 zapraszamy na najbliższe zajęcia w sobotę 04.02.2023.