EGZAMINY CZERWIEC 2022

PISEMNE

30.05.22 – 05.06.22

USTNE

ANGIELSKI

03.06.22

g.16.10 – grupa 15

g.16.30 – grupa 21

g.16.45 – grupa 12

g.17.00 – grupa 18

g.17.15 – grupa 14

g.18.00 – grupa 7 i grupa 24

10.06.22

g.17.40 – grupa 6

g.18.00 – grupa 17

g.18.15 – grupa 20

g.18.30 – grupa 19

g.18.45 – grupa 4 i grupa 8

HISZPAŃSKI

10.06.22 g.15.00